Zmena finančných limitov inkontinenčných pomôcok od 1.4.2024

Od 1. apríla 2024 dochádza k úprave mesačných finančných limitov pre úhradu inkontinenčných pomôcok z verejného zdravotného poistenia.

Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR z 15.1.2024 sa menia finančné limity pre druhý a tretí stupeň inkontinencie nasledovne:

  • Pre II. stupeň inkontinencie sa mesačný limit mení na 5,00 eur.
  • Pre III. stupeň inkontinencie sa mesačný limit mení na 59,73 eur.

Došlo aj k zmenám v klasifikácii podskupín, teda pomôcky predpísané pre daný stupeň inkontinencie:

  • Pre II. stupeň inkontinencie možno predpisovať inkontinenčné pomôcky len z podskupín B1.1 a B.2.1.
  • Pre III. stupeň inkontinencie možno predpisovať inkontinenčné pomôcky z podskupín B1.2, B2.2, B3.1, B3.2, B4 a B5 (podložky pod chorých).

Nové hodnoty finančných limitov platia pre všetky nákupy inkontinenčných pomôcok od 1.4.2024 v lekárňach a výdajniach zdravotníckych pomôcok bez ohľadu na dátum vytvorenia predpisu. Tieto limity sa taktiež vzťahujú na opakované predpisy vytvorené pred 1.4.2024.

V prípade, že má poistenec s II. stupňom inkontinencie už existujúci opakovaný predpis na pomôcky z podskupiny B2.2 alebo B4, ktoré nie sú možné vydať pre uvedený stupeň inkontinencie po 1.4.2024, je nevyhnutné zneplatniť elektronický predpis a vystaviť nový predpis v súlade s rozhodnutím MZ SR.

Pre opakovane vykazované dispenzačné záznamy (vrátené revíziou), vydané pred 1.4.2024, sa pre výpočet finančných limitov budú brať do úvahy pôvodné hodnoty limitov a klasifikácia podskupín.