Ako vybrať vhodné plienky pre seniorov?

Ako vybrať plienky?

Vybrať správnu plienku znamená vybrať komfort pre chorého aj pre jeho opatrovateľa.

Správna plienka musí mať správnu veľkosť!!

Plienky vyberáme jednoducho podľa veľkosti oblečenia, alebo podľa obvodu bokov v cm, napríklad:

  • M  - 70-110 cm
  • L  - 100-160 cm
  • XL - 110-170 cm

Typ inkontinenčnej pomôcky musí vyhovovať postihnutiu pacienta a preto by sme mali vybrať čo najvhodnejšiu. Výber môžeme rozdeliť podľa mobility pacienta.

Mobilní pacienti

-pohyblivý, normálne chodiaci, pracujúci, pri úniku moču im vyberáme vložky alebo naťahovacie nohavičky samozrejme vhodnej veľkosti

Imobilní pacienti 

- nepohybliví, ležiaci pacienti po CMP, po úrazoch panvy, chrbtice .Pre týchto pacientov sú vyhovujúce zalepovacie plienky ,lebo sa s nimi ľahšie manipuluje priamo na lôžku.

Zalepovacie  plienky alebo nohavičky vyberáme aj podľa savosti.

Pacient, ktorý veľa močí, napríklad kardiaci, ktorí užívajú diuretiká  vyžaduje plienky s vyššou savosťou a tieto plienky treba dávať hlavne na noc. Počas dňa môže mať plienky s menšou savosťou.

Pacient, ktorý menej močí, napríklad onkologický pacient v terminálnom štádiu ochorenia môže mať plienky s menšou savosťou a tieto možno dávať aj počas dňa aj počas noci

Dôležité je , aby bol zabezpečený dostatočný hygienický štandart a človek mal počas celého dňa pocit sucha a bezpečia vďaka kvalitným plienkam. Dôležité je aby nevznikali zapareniny a pokožka bola čistá. Pri výmene vkladacej plienky môžeme pokožku vyčistiť čistiacou penou napríklad Čistiaca pena TENA alebo vlhčenými obrúskami ako sú napríklad Tena vlhčené obrúsky 80 ks.

Jednotlivé druhy plienok, vložiek a nohavičiek možno v danom finančnom limite (ak má pacient vystavený poukaz na zdravotnícku pomôcku) kombinovať, ale každý druh musí byť predpísaný na zvlášť poukaze.

Ak Vám finančný limit na pomôcky nestačí chýbajúce plienky treba dokúpiť , aby bol zachovaný hygienický štandart.

Pri kúpe pomôcok Vám veľmi radi poradíme.