Kto môže predpísať plienky pre seniorov?

Kto predpisuje plienky ?

Plienky predpisuje odborný lekár:

  • Urológ, 
  • Geriater
  • Neurológ
  • Onkológ
  • Chirurg
  • Gynekológ

Postup:

1/ ak máte problém s únikom moču navštívte svojho všeobecného lekára pre dospelých a ten podľa Vašich ťažkostí , na základe dôkladnej anamnézy Vás odošle na vyšetrenie k odbornému lekárovi

2/Odborný lekár  Vás vyšetrí a stanoví stupeň inkontinencie. Na základe stupňa inkontinencie Vám predpíše inkontinenčné pomôcky. Získate tak poukaz na zdravotnícku pomôcku.

3/  II.stupeň: vložky na druhý stupeň inkontinencie do limitu 5 € alebo III.stupeň : vložky, zalepovacie plienky, naťahovacie nohavičky, podložky  do limitu 59,73€ (Nové limity platné od 1.4.2024)

Pacient má právo každý mesiac si vybrať v lekárni alebo výdajni ZP pomôcky do limitu podľa stupňa inkontinencie.

V prípade, že už máte vystavený poukaz, alebo plánujete návštevu u lekára, neváhajte nás kontaktovať.

poukaz