POZOR Zmena finančných limitov inkontinenčných pomôcok pre II. stupeň od 26.4.2024

Od 25. apríla 2024 dochádza k úprave mesačných finančných limitov pre úhradu inkontinenčných pomôcok z verejného zdravotného poistenia. Ministerstvo zdravotníctva SR prehodnotilo predchádzajúce zmeny finančných limitov pre II. stupeň.

Úhrada sa opäť zvyšuje z 5€ na 14,77€.

Na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR z 25.4.2024 sa menia finančné limity pre druhý a stupeň inkontinencie nasledovne:

  • Pre II. stupeň inkontinencie sa mesačný limit mení na 14,77 eur.